Gode muligheder for at spare både penge og CO2 med hybridvarme


nyhed
28. februar 2018

Et nyt to-årigt projekt skal kortlægge mulighederne for at drive en varmevirksomhed, der på smart vis kan styre, hvornår bygningers varmeinstallationer skal forsynes med varme fra et gasfyr eller fra en elvarmepumpe i det, der kaldes et hybridvarmeanlæg.
 
”Ambitionen er at vise, at hybridvarme kan øge værdien af den fluktuerende elproduktion fra vind. Hybridvarme kan kobles fra el- til gasforbrug, når der mangler el fra vindmøller, og øge elforbruget, når der er for meget vind. Vi mener, at hybridvarme har en såkaldt ”smart-grid-effekt,” siger Karsten V. Frederiksen fra Dansk Gasteknisk Center, der er projektleder på projektet.  
 
Projektet bliver demonstreret i Esbjerg Kommune, hvor der tages udgangspunkt i konvertering og ekstern styring af forsyningsanlæggene på en skole. Derfor omtales projektet som Esbjerg-projektet.

Samspil sikrer slutbrugeren besparelser
Helt konkret kan slutbrugeren spare på sit energiforbrug ved at optimere samspillet mellem gasfyr og elvarmepumpe. Samtidig reduceres drivhuseffekten (CO2) ved optimal udnyttelse af VE-strøm fra vindmøller og solcelleanlæg På længere sigt er ideen, at et større antal enheder skal styres af én smart-hybridvarmevirksomhed, der på den måde kan vælge, om bygningerne skal forsynes med varme fra gasfyr eller elvarmepumpe.

Fakta om projektet
Demonstrationsprojektet er godkendt af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet med tilskud fra midler under Smart energi-puljen. Dansk Gasteknisk Center står for projektledelsen med samarbejdspartnerne; gashandelsselskabet NGF Nature Energy, elselskabet SE-Rådgivning, gasdistributionsselskabet Dansk Gas Distribution, installatøren StarVVS og anlægsværten Esbjerg Kommune. Firmaet OJ-CTS A/S indgår som underleverandør af en ekstern styringsløsning.

Læs mere om hybridvarme

Illustration: Energinet