Interesse for harmonisering af gaskvalitet


nyhed
2. marts 2018

I EU og Danmark vil vi komme til at opleve stigende variationer i gaskvaliteten, når forsyningen fra den faldende produktion i Nordsøen skal erstattes med biometan og naturgas fra mange forskellige kilder.

Webmødet 8. februar
Derfor har DGC og Energinet taget initiativ til et webmøde, som blev afholdt 8. februar 2018. Der var ca. 20 deltagere fra forskellige dele af gasbranchen, som blev informeret om den nuværende proces for harmonisering af gaskvaliteten i EU. De blev endvidere inviteret til at deltage aktivt i kommenteringen af Wobbetal-scenarierne.

Det er blevet besluttet at invitere gruppen igen til et webmøde, når de nationale spejlgrupper skal vurdere stakeholders' review af Wobbetal-scenarierne.

Danmark er aktiv i gaskvalitetsharmonisering via Dansk Standard.

Hent præsentationen fra webmødet