Kan en ny type strålevarmepanel bruges i Danmark?


nyhed
24. januar 2018

Strålevarmepaneler er en teknologi til opvarmning af store rum, som er udbredt i Danmark i fx sports- og lagerhaller. Tyske GoGas producerer en særlig type kondenserende strålevarmepanel, som endnu ikke markedsføres herhjemme. Teknologien er interessant, da en forbedret virkningsgrad betyder både økonomisk og klimamæssig gevinst.
 
I et nyt projekt skal DGC undersøge teknologien bag det tyske strålevarmepanel og samtidig vurdere, om der er et potentiale for det danske marked. DGC skal bl.a. besøge en installation i Göteborg. Projektets resultater samles til slut i en rapport med en vurdering af, om den kondenserende teknologi egner sig til dansk anvendelse.