Kom på kursus og få styr på beregningsværktøjet Gaspro-SA


nyhed
9. januar 2018

Tirsdag den 13. februar vil DGC-medarbejder, Jan de Wit stå for et kursus i anvendelse af beregningsværktøjet ”Gaspro-SA”, der retter sig mod kedelcentraler til bygningsopvarmning.

Kurset bliver afholdt hos Gastech-Energi i Riiskov i Jylland fra kl. 9.30-13.30.

Målgruppen
Kurset er rettet mod energirådgivere, kedel- og komponentleverandører og andre, der beskæftiger sig med energioptimering, energibesparelser og dokumentation heraf på kedelcentraler og varmeanlæg.

Kurset formål
Formålet med kurset er blandt andet at give deltagerne indsigt i og øvelse i brugen af beregningsprogrammet for Gaspro-SA til energimæssig vurdering af kedelcentraler, mulige besparelser og dokumentation heraf. 

Efter kurset har deltagerne adgang til beregningsprogrammet Gaspro-SA.

Læs mere om kurset og tilmelding