Ny lov om gassikkerhed


nyhed
20. april 2018

Den 21. april 2018 træder den nye gassikkerhedslov og 5 tilhørende bekendtgørelser i kraft.  

Den nye gassikkerhedslov er en moderniseret og forenklet udgave af den tidligere lov fra 2014. Gassikkerhedsloven handler om at opretholde den nødvendige sikkerhed for gasanlæg, gasinstallationer og gasmateriel så risikoen for forgiftning, eksplosion og brand minimeres.

De 5 bekendtgørelser er:

  • Materielbekendtgørelsen
  • Gaskvalitetsbekendtgørelsen
  • Autorisationsbekendtgørelsen
  • Installationsbekendtgørelsen
  • Anlægsbekendtgørelsen

Se hele lovteksten og de 5 bekendtgørelser 
 

Vigtige datoer

Bekendtgørelserne om gasmateriel, gaskvalitet og autorisation og drift træder i kraft med det samme uden nogen overgangsperiode.

Bekendtgørelserne om gasinstallationer og gasanlæg træder også i kraft 21. april 2018, men der er en overgangsperiode frem til 31. december 2019, hvor det er frivilligt, om man vil følge de hidtidige regler eller de nye. 

For gasdistributører er der særlige bestemmelser. Nye gasdistributører skal følge de nye regler fra 21. april 2018. For eksisterende gasdistributører træder de nye regler i kraft 31. december 2019, men senest to måneder før denne dato skal der søges om ny godkendelse som gasdistributør efter de nye regler.

De nye regelsæt kan ses på Gassikkerhedsregler.dk, der er en del af Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside Sik.dk.

DGC-vejledninger

DGC's vejledninger bliver nu gennemgået for at sikre, at de fortsat lever op til gældende regler.   

 

Kom på kursus i de nye regler

I juni er Jytte Skytte fra DGC underviser på et kursus i den nye gassikkerhedslov for autorisererede gasmestre og vvs’ere. Her kan man få et overblik over, hvad loven og dens bekendtgørelser kommer til at betyde for det daglige arbejde. Læs mere om kurset og tilmelding 
 

EU-forordning træder også i kraft

Den 21. april træder EU's gasapparatsforordning også i kraft. Gasapparatforordningen vedrører sikkerhed for gasapparater og udstyr til indbygning i gasapparater.

DGC er Notified Body (myndighedsgodkendt organisation) på gasapparater på den nye forordning.