Nyt fra IEA Hydrogen


nyhed
27. juni 2018

IEA Hydrogen har netop deltaget i World Hydrogen Energy Conference med en række indlæg, afholdt styregruppemøde om den kommende arbejdsplan samt udgivet et 16 siders nyhedsbrev.
 
IEA Hydrogen
IEA Hydrogen får pt. større opmærksomhed i IEA-organisationen end tidligere, idet hydrogens muligheder som buffer og lager for det øvrige energisystem samt hydrogens muligheder som transport-brændstof har sat fokus på hydrogenteknologier, som en vigtig del af fremtidens energisystem.
Et eksempel på denne interesse er analysen: Renewable Energy for Industry: Offshore Wind in Northern Europe, som er udført af Cédric Philibert, IEA Renewable Energy Division, maj 2018.
 
Arbejdsprogram 2020-2025
Styregruppemødet i IEA Hydrogen i maj var dedikeret til en drøftelse af strategi og arbejdsplan for IEA Hydrogen i perioden 2020-2025, hvor interaktionen med de øvrige IEA-teknologisamarbejder bliver en af prioriteterne, ligesom kommercialisering af hydrogenteknologier bliver et fokusområde.
 
Konkret ønskes en ny task (projektsamarbejde) om analyse og data, idet der ofte efterspørges troværdige og ensartede hydrogendata om teknologiers tilgængelighed, formåen og omkostning. Den nye task ønskes etableret i samarbejde med IEA ETSAP (IEA Energy Technology Systems Analysis Program).
 
Den nye arbejdsplan ventes klar i foråret 2019, hvorefter den formelt skal godkendes af IEA før den iværksættes.
 
World Hydrogen Energy Conference
World Hydrogen Energy Conference 2018 (WHEC2018) er netop afholdt i Rio de Janeiro og her bidrog IEA hydrogen med en række indlæg om resultaterne af projektsamarbejdet. Indlæggene bliver senere tilgængelige fra IEA Hydrogens hjemmeside: ieahydrogen.org
 
Nyhedsbrev
Læs mere om IEA Hydrogens aktiviteter i IEAH2 NEWS

FAKTA om IEA’s brintsamarbejde
Det Internationale Energiagentur (IEA) er en organisation, der fungerer som energitænketank i de 28 medlemslandes bestræbelser på at sikre pålidelig samt økonomisk og miljømæssig bæredygtig energi.
 
IEA Hydrogen er et af IEA’s i alt 38 teknologisamarbejder. Brintsamarbejdet har 26 medlemmer fra Europa, USA, Asien, Australien og New Zealand, og grundlaget for samarbejdet er et femårigt arbejdsprogram (2015-2020).
 
DGC’s vicedirektør, Jan K. Jensen, er den danske repræsentant i IEA Hydrogen’s styregruppe (Executive Committee). DGC’s deltagelse i IEA-arbejdet støttes af EUDP og gasselskaberne.