Nyt fra IEA Hydrogen


nyhed
12. oktober 2018

Den store interesse for energiløsninger, som involverer hydrogen, giver anledning til større aktivitet i det internationale brintsamarbejde, IEA Hydrogen.
 
Deltag i nyt samarbejde om Implementering af brintteknologier
IEA Hydrogen ønsker at etablere et samarbejde blandt medlemslandene om: “Market deployment of hydrogen technologies in the short term and pathways to scale from existing microscale activities to the large-scale economic use of hydrogen for energy in the longer term”. Der holdes et forberedende møde i London d. 24. oktober, som alle interesserede kan deltage i. På mødet drøftes samarbejdets mulige indhold og deltagernes interesser. Kontakt Jan Jensen, DGC, tlf. 4040 4614 eller jkj@dgc.dk, såfremt du ønsker at deltage.
 
Deltag i nyt samarbejde om data og modellering på brintområdet
IEA Hydrogen og IEA ETSAP (Energy Technology Systems Analysis Program) forbereder et samarbejde om brint. Der planlægges et indledende møde i Oslo i december (dato ikke fastlagt) og såfremt du har interesse i dette, så kontakt Jan Jensen, DGC, tlf. 4040 4614 eller jkj@dgc.dk .
 
IEA - EU Electrofuels workshop
Formanden for IEA Hydrogen holdt indlægget: "Hydrogen: premium electrofuel & building block for all electrofuels". Se indlægget
 
Tilgang af medlemmer til IEA Hydrogen
Medlemmerne af IEA Hydrogen bestod tidligere udelukkede af lande, som nationalt rekrutterer virksomheder og universiteter til at deltage i samarbejdsprojekter. For nogle år siden blev der åbnet for sponsormedlemmer, som typisk er større virksomheder eller energiselskaber, og der har været stor interesse for dette. Pt. mangler The Hydrogen Council, Reliance Industries Limited og Hychico blot den formelle godkendelse fra IEA for at indtræde som medlemmer, og flere medlemmer er på vej.
 
Aktiviteter i IEA Hydrogen
Et overblik over aktiviteter og samarbejder i regi af IEA Hydrogen kan fås i IEA Hydrogen Annual Report 2017