Nyt notat om effektiv gasanvendelse


nyhed
13. august 2018

DGC har samlet eksempler på effektiv gasanvendelse i blokvarmecentraler og sektorerne industri/erhverv og fjernvarme.

Gassen er på en række områder i konkurrence med andre varmeproduktionsteknologier, fx eldrevne varmepumper, men også brændsler med væsentlig lavere afgiftsbelastning og dermed en potentielt lavere varmeproduktionspris.

Der er derfor behov for ny teknologi til basisvarmeproduktion for at matche tidens krav til energieffektivitet, varmeproduktionspris mv. Det kan du læse meget mere om i notatet.

Læs hele notatet