Nyt projekt stiller skarpt på prisen for at opgradere biogas


nyhed
11. oktober 2018

Biogas er vejen frem i den grønne omstilling. Og der bliver også opgraderet mere og mere bionaturgas, som bliver sendt ud på gasnettet. Men hvad koster det egentlig at opgradere biogassen på denne måde? Tidligere var tommelfingerreglen, at det kostede en lille krone pr. kubikmeter metan. Nu sætter et nyt projekt fokus på at estimere prisen for at opgradere biogas.

Masser af data og erfaringer
Tre nordiske leverandører af opgraderingsanlæg har bidraget med priser, og en række danske opgraderingsanlæg har suppleret med tal og erfaringer omkring den daglige drift. Tilsammen dækker det de tre opgraderingsteknologier, som bruges i Danmark: amin-, vand- og membrananlæg. 
 
Priser fra store og små anlæg
Ved prissætningen er der blevet set på to størrelser anlæg: et lille anlæg der producerer 500 Nm3/h, og et stort anlæg der producerer 1500 Nm3/h. Resultaterne af projektet viser, at det for de små anlæg koster 65-90 øre/Nm3 metan at opgradere biogassen afhængig af opgraderingsteknologi, energikilde og om overskudsvarme kan genindvindes. For de store anlæg kommer prisen helt ned på 35-60 øre/Nm3.
 
Oven i disse priser skal lægges 10-30 øre/Nm3 metan til byggeudgifter og svovlrensning, men selv hvis man lægger dette oveni førnævnte priser, så ligger priserne stadig – især for de store anlæg – tydeligt under den tidligere ”lille krone” pr. kubikmeter.
 
I næste nummer af GASenergi kommer en længere artikel om prissætning på opgradering af biogas. Bladet udkommer den 12. december.