Rapport: Omlægning af gasnettet kan ikke svare sig


nyhed
9. april 2018

En netop afsluttet projektrapport vurderer, at det set fra et samfundsøkonomisk perspektiv ikke kan svare sig at omlægge gasnettet fra naturgas til biogas, men at det er billigere at opgradere biogassen, så den kan distribueres og anvendes i det eksisterende gasnet.

Rapporten tager udganspunkt i en analyse, der består af tre dele.
 
Del 1 er en samfundsøkonomisk analyse af en omlægning fra et eksisterende naturgasdistributionsnet til biogasdrift. 
 
Del 2 undersøger, om biogas kan anvendes til boligopvarmning og tælle som C02-reduktion i en såkaldt non-ETS-opgørelse.
 
I del 3 bliver de privatøkonomiske omkostninger til biogasforsyning og anvendelse af elvarmepumpe sammenlignet med omkostninger til opvarmning med naturgas.