Termisk og biologisk forgasning kan blive et fint makkerpar


nyhed
14. juni 2018

Niels Bjarne Rasmussen, ingeniør og projektleder i DGC og sekretariatsleder for partnerskabet for Termisk Forgasning, ser ikke nogen grund til, at man skal opgive håbet om, at termisk forgasning har en fremtid i Danmark. På trods af at de seneste anlæg ikke har formået at opnå en stabil drift, kan termisk forgasning godt komme til at fungere, hvis der kommer bedre rammevilkår, politisk bevågenhed og yderligere teknologisk udvikling. Det skriver BioPress.
 
Det fortalte Niels Bjarne Rasmussen om på konferencen “Gastekniske Dage” i Billund den 8. – 9. maj. Hidtil har termiske forgasningsanlæg været selvstændige enheder, der har omsat tør biomasse og affald til gas, men i fremtiden kan det være en god idé at kombinere termisk og biologisk forgasning. Systemet kan eventuelt suppleres med brint, så man kan aftage el i de perioder, hvor der er rigeligt med el på markedet. 
 
Ifølge Niels Bjarne er kombinationen aldrig blevet testet i praksis, men de enkelte komponenter er baseret på kendt teknologi. Med den rette kombination vil termisk forgasning kunne hæve energiudbyttet af gylle fra cirka 50 til over 90 procent, og overskudsvarme fra forgasningsanlægget vil kunne bruges i biogasanlægget. Energiproduktionen vil kunne boostes med brint, og ilt fra elektrolyseanlægget vil kunne bruges i forgasningsanlægget. Og endelig vil anlægget kunne producere et gødningsprodukt, der kan sammenlignes med handelsgødning.
 
Illustration: FIB/BioPress