Tilfredsstillende år for DGC


nyhed
18. april 2018

DGC's bestyrelse og generalforsamling godkendte den 12. april 2018 et flot årsregnskab. DGC's omsætning i 2017 blev 33,5 mio. kr., hvilket er 2,5 mio. mere end omsætningen i 2016. Årets resultat blev et overskud før skat på 0,7 mio. kr., hvilket DGC’s bestyrelse og ledelse finder tilfredsstillende.
 
Generalforsamlingen har også i år besluttet at fordele overskuddet mellem aktionærerne.
 
Bestyrelsen fortsætter med Susanne Juhl, adm. direktør i HMN Naturgas, som formand og Peter A. Hodal, direktør i Energinet, som næstformand.
 
DGC's bestyrelse
  • Susanne Juhl (formand), adm. direktør, HMN Naturgas
  • Peter A. Hodal (næstformand), direktør, Energinet
  • Carsten Jensen, adm. direktør, Dansk Gas Distribution
  • Søren Hylleberg, direktør, HMN GasNet
  • Ole Hvelplund, adm. direktør, NGF Nature Energy
  • Søren Stjernqvist, adm. direktør, Teknologisk Institut

Se mere om årsregnskabet

Foto af bestyrelsen: Jean Schweitzer