Videnskabelig artikel i Bioresource Technology Journal


nyhed
19. juni 2018

Dansk Gasteknisk Center (DGC) deltager i projektet FutureGas, der beskæftiger sig med gassystemets rolle i det fremtidige energisystem. I projektet bliver flere forhold vedrørende anvendelse af gas undersøgt, ligesom der også bliver kigget nærmere på produktion af grønne gasser.

Nabin Aryal og Torben Kvist fra DGC, som arbejder på FutureGas-projektet, har sammen med andre kollegaer fra branchen, fået offentliggjort en videnskabelig artikel om mikrobiel berigelse af biogassens CO2 til metan. Artiklen er publiceret i tidsskriftet Bioresource Technology Journal, der er et af de førende tidsskrifter indenfor anerobe fordøjelser og bioprocesser. 

Spændende teknologier
I artiklen beskrives den seneste udvikling og anvendelse af metanberigelse i mikrobielle metaneringsprocesser. Under hydrogenmedieret biologisk metanisering kan brint injiceres direkte ind i den anaerobe biogasreaktor for at omdanne CO2 til metan ved et miks af flere mikrobielle arter. Brinten kan også injiceres i en separat bioreaktor, hvor biogassens CO2 bliver omdannet til metan ved tilsætning af brint.

Biologiske processer og eksisterende anlæg
I artiklen bliver gas-væske-masseoverførselsbegrænsningerne og dynamikken i de biologiske processer, der ændres som følge af brintinjektion, også diskuteret. Endelig beskrives eksisterende demonstrations- pilot- og kommercielle biologiske metanberigelsesanlæg.  

Teknologier til anvendelse af CO2 får i øjeblikket stor opmærksomhed og bliver udforsket i vid udstrækning.

Læs hele den videnskabelige artikel om mikrobiel berigelse af biogassens CO2 til metan