DGC-debatindlæg om gassen som bindeled mellem energiformer


nyhed
28. februar 2019

DGC-direktør, Thea Larsen skriver i sit seneste debatindlæg i Energy Supply bl.a ud fra det regeringsnedsatte vækstteam og deres anbefalinger.

Én af vækstteamets 10 anbefalinger lyder: etablering af fysiske storskala testplatforme til forsøg med teknologier på tværs af forsyninger og sektorer. Den anbefaling kan jeg fuldt ud tilslutte mig, for som den uddybende forklaring bag anbefalingen lyder, er der utvivlsomt et behov for, at eksisterende testfaciliteter bliver udbygget med nye typer af testplatforme, hvor flere teknologier kan testes samtidig på tværs af forsyningerne.

 
I debatindlægget står der videre: I det danske gasnet har vi lagre, der kan indeholde 11 mia. kWh svarende til ca. 35 pct. af det årlige danske elforbrug svarende til 5% af det Danmarks energiforbrug. Gassystemet kan derfor uden nye investeringer i infrastruktur effektivt og billigt udnyttes til både at balancere den meget fluktuerende elproduktion fra solceller og vindkraft med elforbruget og til at sikre andre anvendelser af overskydende elproduktion.   Det danske gassystem er under stor forandring i disse år. Efter mange år med stabil forsyning af naturgas fra Nordsøen kommer gassen nu i stigende grad fra decentral produktion af biogas.