DGC deltager i projekt om europæisk database på brint- og brændselscelleområdet


nyhed
30. oktober 2019

DGC og Brintbranchen har deltaget i EU-projektet HyLAW, som har til formål at etablere en europæisk database om myndighedsregulering og -godkendelser på brint og brændselscelleområdet. HyLAW står for Law and removal of legal barriers to the deployment of fuel cells and hydrogen applications

Brint og brændselscelleindustrien har gjort betydelige fremskridt mht. markedsmodning af deres produkter. Imidlertid har lovgivning og myndigheds-behandling kun i beskeden udstrækning udviklet sig tilstrækkeligt til at sikre en smidig godkendelsesproces og myndighedshåndtering af brint- og brændselscelleprojekter.
 
I alt 18 lande og 23 partnere har bidraget til databasen.
 
Projektet ledes af den fælleseuropæiske brintbrancheorganisation Hydrogen Europe i Brussel.