DGC har nyt bestyrelsesmedlem i IDA Energi


nyhed
30. april 2019

Karsten V. Frederiksen, DGC, blev ved den ordinære generalforsamling i IDA Energi valgt til IDA Energis bestyrelse.
 
IDA Energi er et landsdækkende fagteknisk netværk, der arbejder med eller interesserer sig for energi. IDA Energi arrangerer møder og kurser inden for aktuelle emner på energiområdet. IDA Energis arbejdsområde er hele energikæden fra indvinding af ressourcer til anvendelse, og effektiv udnyttelse af andre både primære og sekundære materialeressourcer.
 
IDA Energi har ca. 3.400 medlemmer og er pt. aktuel med bl.a. møder i IDA’s bæredygtighedskaravane.
 
Læs mere om IDA Energi.