DGC-indlæg på Årets Gaskonference


nyhed
14. november 2019

DGC-direktør Thea Larsen har i dag holdt et indlæg på Dansk Gas Forenings "Årets Gaskonference".

Theas indlæg koncentrerede sig om gasteknolog i 2020+, og hun talte blandt andet om hybridløsninger til opvarmning, energilagring, at brinten kommer, PtX, metanemissioner, gasapparater og hvordan teknologi bliver gamechanger på den lange bane. For at lykkes med det sidste, slog Thea Larsen fast, at det kræver, at vi i Danmark sætter os i stolen for at blive en nation, der sikrer fortsat udvikling

Thea stillede også i sit indlæg spørgsmålet  "Når nu gasnettet skal være grønt, hvad er det så for noget gas, vi har i nettet, og hvordan er det vi anvender det optimalt for brugere og samfund?"

Konferencen havde temaet Gassens rolle i et intelligent energisamfund, og 136 deltagere lagde ører til ialt 14 indlæg og et to timer lang og dedikeret paneldebat, hvor netop konferencens tema, Gassens rolle i den danske intelligente energisamfund var omdrejningspunktet.

I paneldebatten deltog Thomas Egebo, CEO, Energinet, Troels Ranis, underdirektør og branchedirektør, DI Energi, Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi og Marie Münster, professor MSO, DTU.

Det er i Dansk Gas Forenings bestyrelse blevet besluttet, at Årets Gaskonference fremover skal ligge i januar.
Næste Årets Gaskonference bliver derfor den 28. januar 2021.