DGC med i lovende test af brint i gasnettet


nyhed
12. juni 2019

DGC er sammen med IRD Fuel Cells og Energinet ved at teste, hvor store mængder af brint man kan håndtere i gasnettet.

I projektet "Brintinjektion i gasnettet” er forhåbningen at nå en andel på 15 procent brint. Formålet er at sikre, at gasnettet er klar til at spille en stor rolle i at integrere de forskellige energisystemer og hjælpe med at nå målet om et 100 procent CO2-neutralt dansk energisystem i 2050.

 
"Ved at bruge brint som energibærer kan vi bygge bro mellem el- og gassektorerne, og vi kan løse udfordringen med at gemme energien fra for eksempel vindmøller og solceller. Ved hjælp af elektrolyseanlæg kan strømmen laves til brint, og når vi kan håndtere brinten i gasnettet, så har vi også en vidtforgrenet og velfungerende infrastruktur på plads til transport og lagring," siger projektleder Jesper Bruun fra Energinet.

Testene blev indledt i sommeren 2017 med 2 procent brint, og lige nu er andelen hævet til 12 procent, og resultaterne er stadig gode. "Det er meget opløftende resultater, fordi det giver en indikation af, at vi på sigt kan transportere brint i det danske gassystem uden væsentlige ændringer af selve gasnettet," siger Jesper Bruun.
 
Jesper Bruun understreger dog, at der vil skulle laves undersøgelser på andre dele af gasnettet, og at det kan blive nødvendigt at modificere dele af for eksempel kompressorer, inden man er klar til at tilføre brint til hele gassystemet. 
 
I august bliver andelen af brint hævet til 15 procent, og i slutningen af 2019 skal hele projektet evalueres.

Læs mere i artiklen "12 års test med brint i naturgasnettet"