DGC med i samarbejde mellem gas og fjernvarme om gassens rolle i den grønne omstilling


nyhed
8. maj 2019

DGC er gået med i et fællesskab okestreret af HMN Naturgas og Dansk Fjernvarme. Formålet er at komme med input til den fremtidige gasstrategi, som Energistyrelsen og Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har lagt op til.

Mange aktører på banen
Deltagerne i fællesskabet er foruden de to tovholdere og DGC, Dansk Gas Distribution (DGD), Foreningen Danske Kraftvarmeværker (FDKV), Foreningen Biogasbranchen, Fjernvarme Horsens, Hillerød Forsyning, Næstved Fjernvarme, Sæby Varmeværk, Skive Fjernvarme, DFP og Grøn Energi. 

Fælles indspil til grøn omstilling
Målet er at kunne levere et fælles indspil i november 2019. Et indspil der skal handle om den grønne omstilling, anvendelse af biogas, fjernvarmeselskabernes ønske om grønne fleksible brændsler og mulighed for høj forsyningssikkerhed gennem fælles løsninger, til en konkurrencedygtig pris for både gas- og fjernvarmesektorerne.