DGC-medarbejder skal undervise på gasmotorkursus


nyhed
20. august 2019

Når Dansk Fjernvarme i efteråret slår dørene op til den kompetencegivende gastekniske uddannelse, bliver det med Jan de Wit som underviser.
Jan de Wit, der i DGC er leder af  forretningsområdet Industri og kraftvarme, er ny underviser på kursets del 1.

Jan er i sit arbejde hos DGC i høj grad fokuseret på kraftvarme- og fjernvarmeområdet (gasmotorer, -turbiner, kedler og større VP). Han har i den forbindelse udført en lang række besøg og foretaget målinger og løst opgaver ude på fjernvarmeværker og spildevandsanlæg mv.

Gasmotor del 1 varer 5 dage og giver et grundlæggende kendskab til gassers egenskaber som brændsel i kraftvarmeanlæg samt til opbygning af typiske, større gasinstallationer. Derudover giver kurset deltagerne grundlag for at kunne foretage drifts- og vedligeholdelsesmæssige funktioner på en både sikker og lovlig måde.

Læs mere om kurset