DGC- direktør i Innobooster investeringspanelet


nyhed
20. december 2019

Thea Larsen, CEO, Dansk Gasteknisk Center er et af de nye medlemmer i InnoBoosters Investeringspanel for perioden 2020-2022.
 
Innobooster er ét at Innovationsfondens programmer, hvor mindre virksomheder og iværksættere kan søge op til 5 mio. kr. i tilskud til udvikling og markedsmodning af nye produkter, services eller procesforbedringer
 

 I 2019 modtog InnoBoosterprogrammet mere end 2000 ansøgninger.