DGC's liste med kuliltealarmer er opdateret


nyhed
15. januar 2019

DGC har samlet de kuliltealarmer (CO-alarmer), der findes på det danske marked på en ny og opdateret liste.

Den gældende standard for CO-alarmer er EN50291-1:2018, og CO-alarmer, godkendt efter udgåede standarder EN50291-1/A1:2012, EN50291-1:2010 og EN50291:2001, vil stadig være anvendelige. 

På listen findes både de CO-alarmer, hvor DGC har set dokumentation for, at de overholder gældende standard, og de alarmer, hvor DGC ikke har set dokumentation.

Se DGC's liste med CO-alarmer på det danske marked  

Listen giver information om følgende:

  • Alarmmodel 
  • Standard 
  • Elforsyning
  • Afstand ved 85 dB alameringslydtryk
  • Levetid for sensor
  • Pris inkl. moms
  • Hvor alarmerne forhandles

Når en kuliltealarm lever op til EN50291, vil den simulere kroppens optagelse af CO. Det betyder, at hvis der er en meget lav koncentration af CO i luften over en længere periode, vil alarmen give signal, før kroppen har optaget for meget CO. Samtidig vil den give signal øjeblikkeligt ved en farlig koncentration af CO i luften.

Kuliltealarmen bruges som ekstra sikkerhed
Dårligt fungerende aftræksforhold i gasapparater med åben forbrænding kan resultere i udslip af kulilte i boligen. Regelmæssig vedligeholdelse og service på gaskedler og skorstene samt eftermontering af aftrækssikringer er de vigtigste tiltag for at undgå kulilteulykker. Som en ekstra sikkerhed kan der monteres en kuliltealarm, der giver en tydelig og høj alarmlyd, hvis der opstår kulilte i huset.