EUDP-støtte til DGC-projekt


nyhed
27. juni 2019

Et projekt, som DGC deltager i, har fået tilsagn om støtte fra EUDP (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram).

Flydende brint til skibe
Projektet ”LH2 Vessel – Flydende brint til opskalerede brændselscellesystemer for fremdrift af skibe" har fået et tilskud på 8,3 millioner kroner af EUDP. Ballard Power Systems er hovedansøger og projektleder på projektet, som er søgt sammen med Aalborg Universitet, Odense Maritime Center, MCF Udvikling Fyn, MAN Cryo og Dansk Gasteknisk Center.

 

Fakta
Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser, øge forsyningssikkerheden og gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler. Det er en offentlig tilskudsordning, der støtter ny energiteknologi, som kan bidrage til at nå de danske mål for energi og klima.

Ved 1. uddelingsrunde i 2019 har EUDP tilført i alt 182 millioner kroner i støttemidler til 31 forskellige projekter.