G20-topmøde har fokus på brint


nyhed
23. maj 2019

Brint er på programmet, når G20-landene sidst i juni mødes til G20 Osaka Summit i Japan. IEA har forberedt en statusrapport om brint, som skal fremlægges og drøftes på mødet.
 
Formålet med IEA-rapporten er at give et globalt overblik over mulighederne med brint, herunder hvorledes brint kan bidrage til at opfylde energi- og miljømæssige mål. Rapporten er et omfangsrigt værk, som indeholder kapitler om produktion, transport og lagring af brint samt anvendelse af brint i industrien, til transport, bygninger og el-produktion.

Mange har medvirket ved udarbejdelsen af rapporten, herunder IEA Hydrogen.
IEA’s brintrapport offentliggøres medio juni 2019.
 
Nyhedsbrev fra IEA Hydrogen
En ny udgave (forår/sommer 2019) af IEAH2 NEWS kan nu downloades fra IEA Hydrogen’ hjemmeside. Nyhedsbrevet indeholder aktuelt nyt fra medlemslandene samt orientering om aktuelle og afsluttede projekter.

 

Om IEA Hydrogen
IEA Hydrogen er et af IEA’s i alt 38 teknologisamarbejder. Brintsamarbejdet har 29 medlemmer fra Europa, USA, Asien, Australien og New Zealand, og grundlaget for samarbejdet er femårige arbejdsprogrammer. DGC’s vicedirektør, Jan K. Jensen, er den danske repræsentant i IEA Hydrogens styregruppe (Executive Committee). DGC’s deltagelse i IEA-arbejdet støttes af EUDP og gasselskaberne.