Gasfakta.dk - få svar på spørgsmål om gas


nyhed
4. april 2019

Hjemmesiden Gasfakta.dk formidler fakta om gas i Danmark – fra produktion til anvendelse. Gasfakta.dk samler viden og information på én platform, som tager udgangspunkt i gassens aktuelle situation og gassens rolle i den grønne omstilling af energisystemet.

Den nye hjemmeside gør det nemt at få et overblik over fagområdet ”gas” – både for branchens medarbejdere, gasforbrugerne og studerende, som har en interesse i energi- og miljøforhold.

Det kan du finde på Gasfakta.dk
Indholdet er opdelt i fem områder:

  • Gas i Danmark, bl.a. om gasproduktion og gasanvendelse
  • Grøn gas, bl.a. aktuel information om biogas i gasnettet og kort over biogasanlæg
  • Gastyper, bl.a. tabeller med kemisk sammensætning af forskellige gastyper
  • Miljøforhold, bl.a. om EU-direktiver, emissioner og afgifter
  • Sikkerhed, bl.a. om kulilte, overgravninger og gassikkerhedsloven

Gasfakta.dk er udviklet af Dansk Gasteknisk Center og erstatter naturgasfakta.dk og energi-og-miljodata.dgc.dk.