Gode resultater med gasdreven varmepumpe til fjernvarme


nyhed
8. maj 2019

Danmarks første større direkte gasfyrede absorptionsvarmepumpe installeret på et fjernvarmeværk er nu i drift hos Hjallerup Fjernvarme. Varmepumpen er installeret på centralen i Klokkerholm, hvor en ældre kedel er blevet taget ud og varmepumpen sat ind.

Varmepumpen øger varmeudbyttet fra det store solfangerfelt uden for byen og reducerer samtidig varmetabet fra fjernvarmetransmissionsledninger til centralen derude. 
 
Se en kort video om anlægget

 
Forudgående analyser, ydelsesmålinger og driftsopfølgning på anlægget er sket i et projektsamarbejde mellem Dansk Gasteknisk Center (projektledelse), Aktive Energi Anlæg (AEA), GrønEnergi/Dansk Fjernvarme samt Hjallerup Fjernvarme. 
 
Det aktuelle projekt udviser såvel positiv driftsøkonomi (få års tilbagebetalingstid) samt positiv og robust samfundsøkonomi. 
 

Projektet har opnået støtte til analyser m.v. fra EUDP. I følgegruppen for projektet har også Skagen-, Skals- og Lemvig Fjernvarme deltaget. Bramming Fjernvarme har leveret data for en række af projektets analyser.