Tocifret millionbeløb i støtte til projekter DGC er involveret i


nyhed
19. december 2019

GreenLab i Skive har modtaget 80 millioner kroner fra Energistyrelsens energilagringspulje.

GreenLab skal, i samarbejde med en række partnere, skabe verdens første storskalafacilitet for produktion af grøn brint og metanol. Her kan grøn energi fra vind og sol omdannes til andre energikilder og lagres – og siden bruges som bæredygtige brændstoffer til fx procesindustrien og tung transport.
 
Projektet omfatter blandt andet etableringen af et 10 MW metanolanlæg og et 12 MW elektrolyseanlæg. El skal aftages fra et lokalt 80 MW kombineret vind- og solkraftanlæg.

DGC, der er én af projektpartnerne, får til opgave at bistå projektet dels med gasekspertise, dels med dokumentation som målinger og gasanalyser. 

Konsortiet bag projektet tæller ud over Greenlab A/S som projektleder: Eurowind Energy, GreenHydrogen, Norlys Holding, RE:Integrate, Energinet Elsystemansvar, DGC Everfuel Europe, E.ON Danmark, DTU Energi og Ea Energianalyse

Projektet starter op i januar 2020 og skal køre til 2025.

15 millioner fra EUDP

DGC deltager også i projektet BE-Clean, der har modtaget en EUDP-bevilling på 15 mio. kr.  (Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram).
 

Projektet søger at udvikle og demonstrere en ny iltfri metode til fjernelse af svovl i biogas. DGC arbejder i projektet med erfaringsopsamling for eksisterende afsvovlingsanlæg, krav til gaskvalitet og med gasanalyse.
 
DTU er projektleder på det 3-årige projekt, mens Pentair (UNION engineering) og Elplatek, et biogasanlæg, foruden DGC er projektpartnere.