Internationalt samarbejde om selvregulerende gaskedler


nyhed
25. januar 2019

Med et europæisk gasmarked under udvikling er det i stadig højere grad vigtigt, at gasapparat-teknologier er fleksible i forhold til forskellige gastyper som fx biometan eller naturgas fra andre dele af EU/verden. På den baggrund har det europæiske gasforskningssamarbejde, GERG, gennemført et projekt, der omhandler selvregulerende gaskedler - ”combustion controlled condensing boilers (CCCB)”, en teknologi, som er under både teknisk og markedsmæssig udvikling.

Teknologien bag de selvregulerende gaskedler skal gøre det muligt for kedlerne at tilpasse sig den eksisterende gaskvalitet, og deltagerne i projektet har undersøgt potentialet for teknologien, dels ved et litteraturstudie og dels ved at teste produkternes faktiske ydeevne.

Seks forskellige selvregulerende gaskedler blev testet, og det viste sig, at alle kunne klare store variationer af gaskvalitet. Projektet viser, at teknologien har stort potentiale som løsning på problemstillingen med den svingende gaskvalitet og i forhold til sikkerhed, miljø, virkningsgrad og vedligehold.

DGC er partner i projektet sammen med fire andre GERG-medlemmer, CETIAT, ENGIE, EON og GAS.BE.

Læs projektrapporten (engelsk tekst)