Nyt fra IEA Hydrogen


nyhed
1. april 2019

IEA har i det sidste halve år haft stor fokus på hydrogenområdet. Således er det første gang, hydrogen er med i World Energy Outlook, og IEA holdt 11. februar en hydrogen-workshop, som en del af forberedelsen til den IEA Hydrogen-rapport, som Fatih Birol skal fremlægge på G20-topmødet i Japan til juni.
 
I forbindelse med udarbejdelsen af G20-rapporten har IEA gearet op på samarbejdet med IEA Hydrogen, som har en væsentlig opgave i at bidrage med valide teknologidata.
 
Nyt fra IEA Hydrogen
Arbejdsprogram 2020-2025
Et udkast til det nye arbejdsprogram for IEA Hydrogen skal præsenteres for IEA 19. april og derefter færdiggøres, således at et endelig program kan godkendes til igangsættelse per 1. marts 2020. Det nye program vil i hørere grad end tidligere have fokus på integration af hydrogen i energisystemerne. 
 
Nye medlemmer af IEA Hydrogen
Medlemstallet i IEA Hydrogen øges p.t. og er nu oppe på 29. De seneste 4 godkendte medlemmer er Østrig, Hydrogen Council, Reliance Industries Limited (RIL) og Hychico. Thailand, Singapore og Brasilien er nye kandidatlande.
 
Nyt samarbejdsprojekt om ”Analysis og Modelling”
Projektindhold: Dataindsamling vedr. hydrogenteknologier (elektrolyse, effektivitet, omkostninger, levetider, ...) samt modellering af H2 i energisystemet. Projektet udføres i samarbejde med IEA ETSAP og IEA Paris med Arne Lind, IFE som projektleder. Løbetid: Q1 2019 – Q4 2021. Alle projektmøder holdes i Oslo eller i Paris.
Kontakt Jan K Jensen, DGC (jkj@dgc.dk) , såfremt du eller din virksomhed har interesse i at deltage i projektet.
 
Afsluttede projekter
Task 32: H2 Based Energy Storage
End of Task Workshop blev afholdt I forbindelse med 16th International Symposium on Metal-Hydrogen Systems (MH 2018) 1. november 2018 i Guangzhou, Kina. 6 eksperter fra projektet bidrog med indlæg. Hent indlæggene 
Resultaterne fra task 32 udkom i et speciel issue af International journal of hydrogen energy 18. februar 2019. I alt har Task 32 offentliggjort mere end 600 peer reviewed papers.
 
Task 36: Life Cycle sustainability Assessment
Rapporten er klar og kan downloades fra IEA Hydrogens hjemmeside. Hent rapporten

Mere information
En rapport fra det seneste styregruppemøde i HIA Hydrogen kan fås hos Jan K Jensen, DGC (jkj@dgc.dk)
 
Nyt om hydrogen på IEA hjemmesiden:
Topics/hydrogen
High level Workshop den 19. februar 2019
IEA-kommentar: Hydrogen the missing link

IEA Hydrogen
IEA Hydrogen er et af IEA’s i alt 38 teknologisamarbejder. Brintsamarbejdet har 29 medlemmer fra Europa, USA, Asien, Australien og New Zealand, og grundlaget for samarbejdet er femårige arbejdsprogrammer. Arbejdsprogram samt resultater af projektsamarbejdet i IEA Hydrogen kan ses på hjemmesiden: ieahydrogen.org
 
DGC’s vicedirektør, Jan K. Jensen, er den danske repræsentant i IEA Hydrogens styregruppe (Executive Committee). DGC’s deltagelse i IEA-arbejdet støttes af EUDP og gasselskaberne.