Succes med at fremstille biogas via forgasning


nyhed
8. juli 2019

DGC har opnået fremragende resultater i et laboratorieforsøg, hvor målet var at producere biogas af træ med forgasning som forbehandling. På et relativt lille anlæg har det været muligt at opnå en effektivitet tæt på 100 %, og processen har stort potentiale, viser forsøget, som er afsluttet i juni 2019.
 
DGC har demonstreret produktion af biogas fra træ som en del af et større 4-årigt projekt, SYNFERON, støttet af Innovationsfonden. I laboratorieskala har vi foretaget forgasning af træpiller med produktion af en såkaldt syngas. Denne syngas er sendt gennem en bioreaktor, hvor mikrober har omdannet gassen til biogas med en renhed, så den kunne være opgraderet til bionaturgas.
 
Høj effektivitet
Energieffektiviteten har været væsentligt højere end i et traditionelt biogasanlæg. Vi har opnået en effektivitet i omdannelsen af biomassen til biogas på tæt på 100%, hvilket skyldes, at der er anvendt el til opretholdelse af temperaturerne.
 
Biogassens sammensætning
Biogassen produceret af bioreaktoren indeholder ca. 65 % CO2 og 35 % CH4 (metan). Der er kun ubetydelige mængder CO og andre gasser i biogassen. Det høje CO2-indhold skyldes tilsætning af ekstra CO2 i træpilletanken. I et opskaleret anlæg ville denne mængde være langt mindre, og man ville opnå en ca. 50/50-blanding af CO2 og CH4, hvilket er tæt på traditionel biogas.
 
Anlæggets potentiale
Potentialet ved denne type anlæg er muligheden for at kombinere biogasanlæg med nye forgasningsanlæg, hvor der er indbyrdes synergi og med fælles opgradering til naturgas. I projektet er desuden fremkommet idéer til opskalering til industriel størrelse efter samme princip, hvilket perspektiverer en mulig løsning for konvertering af biomasse til biogas med op mod 100 % effektivitet.
 
Partnerne bag projektet
Innovationsfonden har givet 17 mio. kr. til projektet, der har et samlet budget på 21 mio. kr. Forskningssamarbejdet omfatter foruden DGC forskningsgrupper fra DTU (projektleder), virksomhederne Aquaporin A/S og Biosystemer ApS med ekspertise i separationer, den østrigske virksomhed Highterm Research GmbH med ekspertise inden for forgasning samt Iowa State University i USA.

Læs mere om SYNFERON-projektet