Danmark overtager formandsposten i Marcogaz


nyhed
7. september 2020

Thea Larsen, administrerende direktør i DGC, er valgt som ny formand for Marcogaz’ bestyrelse. Det skete på organisationens generalforsamling 2. september, hvor Liam Nolan, Gas Networks Ireland, samtidig blev valgt som næstformand.

Marcogaz er den europæiske gasindustris tekniske samarbejdsorganisation, og Danmark har gennem mange år deltaget i Marcogaz’ arbejdsgrupper om tekniske problemstillinger i forbindelse med transmission, distribution og anvendelse af gas. Organisationen har 25 medlemmer fra 20 lande og kontor i Bruxelles.

For tiden har Marcogaz fokus på metanudslip, brint i gasnettet og grøn omstilling, og Thea Larsen forventer en både travl og spændende formandsperiode: ”Hele Europa står over for en grøn omstilling af energisystemet, og det vil kræve meget mere grøn gas, samarbejde med andre sektorer, give gassen nye konkurrenter, men også nye anvendelser af gas i fx transportsektoren. Herunder mere flydende gas som brændstof til både tung transport og den maritime sektor.”  

Udover Thea Larsen deltager medarbejdere fra Evida, Energinet og DGC i Marcogaz’ arbejdsgrupper. På www.marcogaz.org kan du læse mere om organisationen, udvalg, medlemmer, udgivelser mm.