Det kan blive billigere at opgradere biogas


nyhed
30. november 2020

Foto: Ammongas

Ved at optimere processerne, når biogas opgraderes til gassystemet, kan både omkostninger og klimabelastning mindskes. Det viser et studie med DGC som projektleder, hvis resultater netop er offentliggjort i form af en række rapporter.

Produktionsomkostninger for opgraderet biogas er kortlagt, og der er udarbejdet forslag til optimeringstiltag, som kan forøge indtægterne eller mindske omkostningerne og klimabelastningen ved produktion af opgraderet biogas og eksport til gassystemet. Optimeringstiltagene kan gennemføres med dagens viden, kendt teknologi og udstyr, der er tilgængeligt på markedet i dag.
 
Projektets resultater viser, at opgraderet biogas kan produceres markant billigere end tidligere vurderet, og at der er potentiale for at sænke produktionsprisen yderligere 10-16 %, afhængig af anlægsstørrelse og -konfiguration, med optimeringstiltag inden for områderne:
  • Gyllehåndtering og forbehandling
  • Biomasseforbehandling
  • Biogasproduktion
  • Biogasopgradering
  • Energiintegration af biogasproduktion og biogasopgradering
Projektet "Energi- og omkostningsoptimering af bionaturgasproduktion" er et samarbejde mellem Dansk Gasteknisk Center (projektleder), PlanEnergi, Aarhus Universitet, Biogas Danmark, Evida og Dansk Fagcenter for Biogas. Projektet er delvis finansieret af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP). Det startede i januar 2019 og er afsluttet i november 2020.