DGC Certification genudpeget som Notified Body for attestering af gasudstyr


nyhed
19. november 2020

DGC Certification Aps er blevet genudpeget som Notified Body for attestering af gasudstyr efter EU's Gasapparatforordning 2016/426. Grundlaget for udpegningen som Notified Body er DANAK-akkreditering iht. ISO/EN 17065 (om krav til organer, der certificerer produkter, processer og serviceydelser). Efter indstilling fra Sikkerhedsstyrelsen har EU udpeget (notificeret) DGC Certification som Notified Body iht. Gasapparatforordningen.
 
Det betyder i praksis, at DGC Certification kan attestere gasudstyr til anvendelse i EU. Størstedelen af opgaverne hos DGC Certification vedrører attestering af ombyggede gasapparater fra en gaskvalitet til en anden (fx fra naturgas til bygas) eller attestering af gasudstyr, som sammenføres til enheder, så de udgør et gasapparat (fx sammenføring af brænder og kedel).
 
DGC Certification er et 100 % DGC-ejet datterselskab. I tilknytning til DGC Certification er der etableret et udvalg til overvågning af, at attesteringsarbejdet udføres upartisk og uafhængigt af økonomiske og kommercielle forhold.

DGC Certification har sin egen hjemmeside med alle de oplysninger, som er relevante i en attesteringssag. Se www.dgc-certification.dk