DGC deltager i projekt om grønnere off-shore gasproduktion og mere brint i dansk gas


nyhed
29. april 2020

 
Det kræver meget energi at hente olie og gas fra undergrunden, og derfor sætter offshore olie- og gasindustrien nu fokus på at reducere energiforbruget og dermed CO2-aftrykket i innovationsprojektet  ’O/G Decarb’.

DGC er partner i projektet, der vil undersøge mulighederne for at opsætte en kombination af vindmølle- og bølgeteknologi på et flydende fundament for at lagre vind- og bølgeenergi, som via elektrolyse kan omdanne elektricitet til brint.

”Power-to-gas-løsningen er et nøgleelement i det fremtidige energisystem. Derfor er innovationsprojektet en interessant mulighed for at afdække potentialet i at integrere offshore brintproduktion i den eksisterende gasinfrastruktur”, siger Thea Larsen, direktør i DGC.

DGC er ansvarlig for netinjektionsdelen og skal bl.a. stå for at opsamle og beskrive konkrete erfaringer med brininjektion onshore, med brintens påvirkning af gasledninger og undersøge eventuelle kapacitetsudfordringer, når der transporteres brint i rørene ind fra Nordsøen. Derudover bidrager DGC i forbindelse med sikkerhedsvurderinger.

 
Projektpartnerne i ’O/G Decarb’ tæller udover DGC, Total, Floating Power Plant A/S, Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre, DTU Vind, Hydrogen Valley og TechnipFMC. Projektet faciliteres af Energy Innovation Cluster og er støttet af EU's Regionalfond.

Projektet løber frem til udgangen af 2020.

(Foto: Total/Energy Innovation Cluster)