DGC er blevet genudpeget som bemyndiget organ efter BED 92/42/EØF


nyhed
16. november 2020

Efter indstilling fra Energistyrelsen har EU genudpeget (notificeret) DGC som Notified Body efter EU's direktiv 92/42/EEC Hot-water boilers (Krav til virkningsgrad, emission og støj) for nye varmtvandskedler, der anvender flydende eller luftformigt brændsel.
 
Det betyder, at DGC fortsat tilbyder CE-attestering for EU's direktiv 92/42/EEC Hot-water boilers & ECO design af kedler.