DGC er godkendt til at måle støj på gaskedler


nyhed
18. november 2020

DGC har netop haft DANAK på besøg med det resultat, at laboratoriet som noget nyt er godkendt til at udføre akkrediterede målinger af støj på gaskedler. Det betyder i praksis, at vi nu kan tilbyde fx kedelfabrikanter at få målt og dokumenteret, hvor meget deres produkter støjer.

DGC's laboratorium har i en årrække været akkrediteret under DANAK til gasanalyse, emissionsmåling og afprøvning af gasudstyr. I forhold til disse akkrediteringer har DANAK godkendt overgangen til en ny version af akkrediteringsstandarden (DS/EN17025:2017).
 
Fakta om akkreditering
Akkreditering er et system, der skal skabe mere tillid til de ydelser, som en akkrediteret virksomhed leverer. Når virksomheden lever op til kravene for at være akkrediteret, kan både andre virksomheder, myndigheder og kunder have større tillid til, at kvaliteten fra virksomhedens side bliver som forventet. Det er DANAK, der kontrollerer og efterprøver virksomheden. Hvis virksomheden lever op til de stillede krav, vil den få tildelt en akkreditering af DANAK.