DGC har fået et medlem af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed


nyhed
22. april 2020

Jytte Skytte, DGC, er blevet udpgeget til medlem af Rådet for El- og Gasteknisk Sikkerhed. Rådet skal holde sig orienteret og informeret om den el- og gastekniske udvikling med henblik på rådgivning af erhversminister Simon Kollerup.

Jytte arbejder i DGC bl.a. med certificering, sikkerhedsrådgigvning på det gastekniske område, reglementer og undervisning.
Jytte Skytte blev efter indstilling fra Maskinmestrenes Forening udnævnt som medlem af Rådet i de næste 4 år.