DGC-medarbejder valgt ind i bestyrelsen for Biogas Danmark


nyhed
16. september 2020

Asger Myken, senior projektleder i DGC, kommer tæt på det, der rører sig på biogasområdet, da han har fået en bestyrelsespost i Biogas Danmark. Biogas Danmark er brancheorganisationen for alle med interesse i biogas, og organisationen har haft en massiv medlemstilgang de seneste år. DGC er blandt Biogas Danmarks ca. 170 medlemmer, som omfatter biogasanlæg og leverandører af teknologi, service, handel og en lang række andre aktører.
 
Om arbejdet i bestyrelsen udtaler Asger Myken: ”Jeg ser frem til det kommende arbejde i bestyrelsen med de mange spændende opgaver for Biogas Danmark. Udbygningen af biogasproduktionen er afgørende for omstillingen af energisystemet til en fremtid uden udledning af drivhusgasser. Allerede i 2023 vil der blive tilført opgraderet biogas til gassystemet svarende til 30 % af det danske gasforbrug. Og det er nødvendigt at øge produktionen af grønne gasser langt mere, for at kunne dække behovet i blandt andet industrien og til tung transport.

I DGC understøtter vi den teknologiske udvikling på biogasområdet, og vi arbejder med at dokumentere og optimere miljø- og klimaeffekten ved produktion af biogas. Vi fokuserer også kraftigt på Power-to-X og CCSU og forventer en øget kobling mellem biogassektoren, gas- og elsystemet i de kommende år. Alt sammen vigtige emner, som vil være på dagsorden i Biogas Danmarks bestyrelse, og som jeg kan bidrage med viden om.”

Læs mere om Biogas Danmark