Effektiv metode til at finde lækager fra gasnettet


nyhed
26. oktober 2020

DGC har testet og påvist, at en ny målemetode kan identificere metan, der slipper ud af gasnettet.

Formålet med testen var at afklare, om metoden kan anvendes til dels at identificere og kvantificere lækager fra gasnettet, dels at finde den nøjagtige position af de fundne lækager. Målingerne blev foretaget med et særligt instrument i en målebil, der kørte rundt i udvalgte villakvarterer, hvor boligerne er opvarmet med naturgas.

Det viste sig, at det er muligt at identificere lækager fra gasnettet ned til størrelse på 0,05 l/min. (svarende til 24 m3/år) fra fx stikledninger eller målerskabe på privat grund. Desuden kan metoden lokalisere lækager inden for en radius på ca. 20-40 m (svarende til ca. 2-6 husstande) ud fra målinger ved to forskellige vindretninger.

Metoden viste sig ikke at være moden til at bestemme størrelsen af fundne lækager.
 
Projektet, som DGC har udført for gasselskaberne, er beskrevet i rapporten
Metode til effektiv lækagesøgning for metanemissioner”.