Energilagring og transport af brint i gasnettet


nyhed
24. juni 2020

En flerårig test med naturgas/brintblandinger i naturgasnettet er netop afsluttet. Testen er udført i en afgrænset del af gassystemet bestående af en M/R-station fra transmissionsnettet (M/R Helle), en M/R-station fra distributionsnettet (M/R Agerbæk), en kompressor samt nogle mindre rørstrækninger mellem M/R-stationerne. Ved hjælp af kompressoren cirkuleres gasblandingen i kredsløbet, som simulerer driften i et egentligt gassystem.
 
Der er udført test med tilsætning af op til ca. 15 % brint ved ledningstryk på op til 80 bar. Resultaterne viser, at der ikke forekommer heterogene lækager af brint, dvs. der er ikke større lækager af brint end af naturgas.
Der er under testprogrammet opnået en del erfaring med drift af et anlæg med brint-/naturgasblandinger. De eksisterende procedurer og komponenter i gassystemet er i stand til at håndtere brint i naturgasnettet i det undersøgte koncentrationsniveau. 
 
Projektet er støttet af EUDP, og det er gennemført af Energinet (projektleder v. Jesper Bruun Munkegaard Hvid), Evida, DGC og IRD Fuel Cells.
 
Energinet, Evida og DGC fortsætter testen i en fase 2, hvor målsætningen er at teste brintkoncentrationer op til 25 %.
 
Kontakt Energinet for yderligere info eller Asger Myken - se kontaktinfo til højre for nyheden.

Læs mere og hent projektrapporten hos Energinet.