Et blik på gas til transport i vores nabolande


nyhed
16. december 2020

I Danmark har klimadebatten fornyet diskussionen om gasdrevne køretøjer som en klimavenlig og tilgængelig løsning, der kan reducere transportsektorens CO2-udledning. I andre europæiske lande er gas til transport mere udbredt end i Danmark, og DGC har set på forholdene særligt i vores nabolande Sverige og Tyskland. 
 
”Statusnotat om gas til transport” kaster lys over de to landes tilgængelige tankstationsinfrastruktur, udbredelsen af de forskellige køretøjsklasser (personbiler, varevogne, lastbiler), hvilken gasteknologi (CNG / LNG) der har set den største udvikling de sidste 10 år i de enkelte lande, etc. Derudover undersøges de politiske rammebetingelser i Sverige og Tyskland og den forventede fremtidige udvikling af gasanvendelsen i transportsektoren i de to lande.

Læs mere i ”Statusnotat om gas til transport”.

Foto: Scania