Ny side på gasfakta.dk


nyhed
13. maj 2020

Hjemmesiden gasfakta.dk, hvor der kan findes relevant information om gas og gasanvendelse primært i Danmark, er blevet udbygget med en side om metan og målinger af metanudslip.

På den nye side om metan, kan der bl.a. findes information baseret på en kortlægning af metanemissioner fra gassystemer i Danmark. En kortlægning der blev sat i gang i 2017 af DGC, Evida og Energinet på baggrund af et stort fokus på reduktion af udslip af drivhusgas, og en forventning om øget dokumentation af bl.a. gassektorens metanudslip.