Nyt fra IEA Hydrogen


nyhed
25. juni 2020

I det seneste nyhedsbrev fra IEA Hydrogen er der fokus på den netop godkendte strategiplan 2020-2025, en afslutningsrapport om brintlagring, et nyt samarbejde om at forbedre datagrundlaget for brintteknologier samt nyheder fra medlemslande mm.

 
IEA Hydrogen Strategic Plan 2020-2025 

Alle IEA’s teknologisamarbejder udarbejder planer for deres aktiviteter, som godkendes af IEA videnskabelige komite CERT.

I strategiplanen fastholder IEA Hydrogen sin kernevirksomhed inden for FUD aktiviteter på områderne: Brintproduktion, -lagring, -infrastruktur og -sikkerhed. 
 
 
Slutrapporten om brintlagring 
 
Rapporten: “Materials for hydrogen-based energy storage - past, recent progress and future outlook” er publiceret i en særudgave af Journal of Alloys and Compounds. 

Rapporten, som er den første del af Task 32-slutrapporten, dækker udviklingen af ​​brintlagring i materialer, inklusive elektrokemiske og termiske opbevaringssystemer i de sidste 6 år. Der gives en status for forskellige lagringsmetoder samt den aktuelle udviklingsstatus og og fremtidsudsigterne. Den anden del slutrapporten indeholder en to-siders status for hvert af de ca. 30 delprojekter, som indgår i task 32.
 
 

Nyt samarbejdsprojekt sat i søen
 
Et nyt samarbejdsprojekt (Task 41) er netop igangsat, med det formål at forbedre datagrundlaget for hydrogenteknologier. Projektet skal desuden medvirke med review af IEA’s analyser og teknologistatusser. 
Projektet ledes af IFE Institutt for energiteknikk, Norge og der er dansk deltagelse i en enkelt subtask.
 
Status for brintfyldestationer
 
I 2019 blev der åbnet 83 nye fyldestationer til hydrogen, hvoraf de 36 er i Europa og heraf 22 i Tyskland. Ved udgangen af 2019 var der i alt 432 fyldestationer, hvoraf de 330 har offentlig adgang. 
 
Formand og sekretariat
 

Formandsvalg i IEA Hydrogen: Der var genvalg til formanden for IEA Hydrogen: Paul Luesse, CEA (Frankrig) og næstformand: Ohira Eiji, Nedo, Japan, mens Marcel Weda, TNO Holland blev valgt som næstformand for første gang. Marcel Veda afløser Johathan Leaer, tec. NZ, som ikke ønskede genvalg.

IEA Hydrogen får per 1. juli nyt sekretariat: ARIEMA, Spanien, som overtager sekretariatet efter udbud.