Nyt gassamarbejde om drift, teknik og udvikling


nyhed
26. november 2020

Evida og Energinet har besluttet at modernisere deres tekniske samarbejde, som udføres med DGC som sekretariat.
 
Moderniseringen af fagudvalgssamarbejdet er en følge af både de danske klimamålsætninger og gassektorens ændrede rammevilkår, således at der tages højde for såvel gassektorens organisering som de nye tekniske muligheder og udfordringer, der følger med gas- og energisektorens grønne omstilling.
 
De nye udvalg har derfor fokus på områder som fx transport af brint og CO2 i det eksisterende gassystem, gaskvaliteter, dokumentation af metanemissioner og sektorkobling. DGC er forsat sekretariat for samarbejdet, som bygges op om de fire permanente udvalg:
  • Anvendelse
  • Sektorkobling
  • Grøn gas
  • Assets
Den nye struktur skal sikre et tæt og agilt samarbejde med relevante myndigheder og andre eksterne interessenter samt sikre et godt link til det europæiske gassamarbejde.
 
Den nye udvalgsstruktur implementeres i januar 2021.
 
Yderligere information fås hos Thea Larsen, DGC, tla@dgc.dk