Opdateret kort over Danmarks transmissions- og distributionsnet


nyhed
14. maj 2020

I Danmark er der nedgravet knap 4.000 km stålrør og ca. 16.400 km plastrør til henholdsvis transmission og distribution af naturgas. 

DGC assisterer gasselskaberne med løbende koordinering og udførelse af projekter vedrørende gasnettets drift, vedligehold og udbygning.

Gasselskabernes oversigtskort over transmissions- og distributionsnettet er netop blevet opdateret, så relevante oplysninger om fordelingsledninger, nettilsluttede biogasanlæg mv. enkelt kan overskues.

Se kortet over Danmarks transmissions- og distributionsnet