Spændende virtuel gasdag for industrien


nyhed
9. november 2020

DI Energi afholder i samarbejde med gassektoren en temadag om gas i industrien den 25. november 2020 kl. 13 til 16. Her kan du bl.a. høre indlæg fra tre DGC-medarbejdere om grøn gas, gassikkerhed og gaskvalitet.

Temadagen om gas i industrien er opdelt i to dele:
 
Del I giver et indblik i industriens behov for gas, hvor meget grøn gas der er og bliver til rådighed, praktiske forhold, og hvorledes gas handles.
 
Del II fokuserer på en række tekniske forhold om anvendelsen af gas, herunder sikkerhed, gaskvalitet, sensor for gaskvalitet, og hvilken hjælp gassektoren tilbyder i forhold til sikkerhed og tekniske problemstillinger ved gasanvendelse.
 
Temdagen holdes på grund af COVID-situationen virtuelt, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål til eksperterne på chatten.

Tilmelding på DI’s hjemmeside
Medarbejdere i DI’s medlemsvirksomheder kan umiddelbart tilmelde sig temadagen, mens andre interesserede bedes henvende sig til Per G Kristensen, DGC, pgk@dgc.dk
 
Program
13.00 Velkomst ved DI Energi til denne dag i gassens tegn
 
Tema I: Industriens behov og muligheder
13.05 Industriens behov for (grøn) gas / DI
13.20 Hvor meget grøn gas er der, og hvad kommer? / Torben Kvist, DGC
13.35 Praktiske forhold for at få gas / Mette Dam Jensen, Evida
13.45 Hvordan handles gas? / Steen Knudsen, Energinet
14.00 Opsamling af spørgsmål fra chatten / Per G. Kristensen, DGC
 
Tema II: Sikkerhed og gaskvalitet
14.20 Sikkerhedsforhold ved brug af gas / Jytte Skytte, DGC
14.40 Gaskvalitetsregulering – hvad bringer fremtiden? / Jesper Bruun Munkegaard Hvid, Energinet
15.00 Variation i dansk gaskvalitet / Leo van Gruijthuijsen, DGC
15.20 Case story: Sensor for gas quality / Bart Riemens, Bright Sensors
15.35 Hjælp til industri, som har særlige problemstillinger i forhold til sikkerhed og gaskvalitet / Mette Dam Jensen, Evida
15.45 Opsamling af spørgsmål fra chatten / Per G. Kristensen, DGC
16.00 Afrunding på dagen /DI