Status på gasforbruget i Danmark anno 2020


nyhed
24. august 2020

Hvem de primære forbrugere af naturgas er, og hvordan de fordeler sig geografisk, er belyst i et forskningssamarbejde, som DGC deltager i. Arbejdet er et led i et projekt, der skal undersøge fremtidens integrerede energisystem ud fra et markedsperspektiv.

Analyserne viser relativ stor geografisk variation i mønstret for gasforbrug i et lille land som Danmark, og de fire største segmenter af gasforbrugere er:

  • mindre gaskedler til opvarmning af enfamilieboliger
  • brændere normalt brugt til fjernvarme og industrielle formål
  • procesudstyr brugt i industrien
  • motorer og turbiner til produktion af kraftvarme

Data til analyserne er hentet hos det danske gasdistributionsselskab Evida og viser et øjebliksbillede af situationen i foråret 2020. Resultaterne er samlet i rapporten ”Danish gas consumption, Geographical and consumer group segmentation”.

Rapporten er en del af det EUDP-støttede projekt SEMI (Sustainable Energy Market Integration) med projektpartnerne Syddansk Universitet, Aalborg Universitet, Rambøll og DGC.