Test af gasapparater med brint


nyhed
13. oktober 2020

Brint er på energidagsordenen, og muligheden for at bruge gassystemet til brintdistribution er oplagt. Om Europas 200 mio. gasapparater kan håndtere blandinger af brint og gas, undersøges derfor i THyGA-projektet - Testing Hydrogen Admixture for Gas Applications.
 
Projektet afdækker tekniske og lovgivningsmæssige aspekter ved at blande brint i gassen, og projektet indeholder en stor eksperimentel undersøgelse af gasapparaters hydrogentolerancer. DGC deltager i THyGA og har siden begyndelse af året afprøvet gasapparater på blandinger af brint og naturgas.
Læs mere om i THyGA Newsletter, oktober 2020  
 
I regi af THyGA arrangeres to webinarer:

Webinar om materialer - tilmelding
"MATERIALS SCIENCE – IMPACTS OF HYDROGEN BLENDS"
26. oktober kl. 10-12
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

Webinar om forbrænding - tilmelding
"IMPACT OF HYDROGEN ADMIXTURE ON RESIDENTIAL AND COMMERCIAL COMBUSTION PROCESSES INSIGHTS FROM COMBUSTION SCIENCE"
30. oktober kl. 10-12
Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig.

 
Om projektet
THyGA-projektet udføres af 9 europæiske partnere. Udover DGC er projektdeltagerne: ENGIE (projektleder), CEA, Elektrolux, GWI, DVGW, BDR THERMEA, GAS.BE samt det europæiske gasforskningssamarbejde GERG.
THyGA-projektet har et budget på 18 mio. kr., er finansieret via Horizon 2020 og planlagt til at vare 3 år.