Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

EUDP støtter i alt tre projekter med DGC som deltager

EUDP logo
DGC får del i EUDP's støttemidler med tre brint- og biogasprojekter.

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har netop uddelt 265 mio. kroner til ny energiteknologi. 28 ud af 100 projekter har fået tilsagn om støtte, deriblandt tre projekter om brint- og biogasteknologier, som DGC er medansøger på. Det ene af projekterne handler om samspil mellem varmepumper og biogasproduktion, det andet om biomasse, der pyrolyseres, og det tredje om etablering af testfaciliteter for brintteknologi, læs mere om Testcenter for brintteknologi.

Varmepumper til biogasproduktion

DGC har sammen med E.ON og Danstoker søgt og fået støtte fra EUDP til demonstration af en gasdreven varmepumpe til bionaturgasproduktion. I forbindelse med produktion af biogas anvendes procesvarme, og projektet skal demonstrere optimal design og integration af gasdrevne varmepumper i biogasanlæg mhp. energieffektivisering og minimering af CO2-footprint. Gasdrevne varmepumper kan effektivt levere varme ved høj temperatur og en succesfuld demonstration kan få stor betydning for den fremtidige anvendelse af gasdrevne varmepumper til procesvarme.

Bio-P2X – production of bio-oil, biomethane and biochar via pyrolysis and electrolysis

DGC deltager i et projekt om et power-to-X-koncept, hvor rest-biomasser (halm og rest-biomasse fra biogasanlæg) pyrolyseres og efterfølgende opgraderes til hhv. biokoks, bio-olie og biometan. Biometanen produceres mhb. afsætning til gasnettet og DGC’s fokus i projektet er metanisering. Projektet, som har fået EUDP-støtte, er ansøgt af Stiesdal Fuel Technology, og foruden DGC deltager DTU Kemiteknik, DTU Energi, Haldor Topsøe og Ørsted.
 

Se en liste over alle projekter, der fik tildelt EUDP-støtte i juni 2021.