Gå til hovedindhold

    

Nyheder      Om DGC      Arkiv      English      Kontakt

Måling af metanudslip

Måling af emissioner i Spanien
En DGC-medarbejder på målearbejde i Spanien. Foto: Enagas
DGC har gang i mange aktiviteter på området for måling af metanudslip fra gassystemet.

Der er både i Danmark og EU stor opmærksomhed på, at udslip af metan fra gassystemet skal minimeres. DGC er en aktiv spiller på området og har i en årrække udviklet målemetoder til både lægkagesøgning og kvantificering af metanudslip fra biogasanlæg og ledningssystemer.
 

DGC medvirker i forskellige måleaktiviteter

  • Sammen med Evida og Energinet opgør DGC det årlige metanudslip fra det danske gassystem.
    Læs mere om metanemissioner i Danmark
  • DGC har dokumenteret metanudslip fra en stor del af de danske biogasanlæg og været underleverandør af metanmålinger til Rambølls kortlægning af metantab fra danske biogasanlæg, som Energistyrelsen offentliggjorde i august. Læs mere om Energistyrelsens rapport
  • DGC leverer målinger i en europæisk test af metan-målemetoder, som udføres i Spanien og organiseres af det europæiske gassamarbejde GERG. Læs mere om GERG-projektet
     

Derfor er der fokus på metanudslip

Biogas er som udgangspunkt CO2-neutral og derfor et klimavenligt alternativ til fossile brændsler, herunder naturgas. I dag udgør biogas 20 % af gasforbruget i Danmark, og andelen øges til 70 % i 2030. Men biogassens klimafordel reduceres, hvis der er utætheder og lækager i forbindelse med produktion og ledningstransport af gassen, fordi biogas består af metan, som er en kraftig drivhusgas. I EU er der fokus på problemstillingen, og et forslag til regulering af metanemissioner fra gassystemet ventes fremlagt sidst i 2021.  
 

Få mere information om metanmålinger ved at kontakte DGC og på produktbladene: 
•    Vi kan hjælpe med at finde lækagerne på dit biogasanlæg
•    Måling af metanudslip fra biogasanlæg